Inlogformulier

Home

Coachend leidinggeven

Doel: Specifieke vaardigheden ontwikkelen om effectief leiding te geven.

De deelnemer heeft:

  • Geleerd wat coachen is.
  • Geleerd om zijn stijl van leidinggeven aan te passen aan de situatie. 
  • Heeft geoefend in het voeren van coachingsgesprekken.

Leerprogramma:

  • Wat is coachen? 
  • Formuleren van doelstellingen.
  • Welke stijl van leidinggeven is effectief.
  • Structuur van het coachingsgesprek.
  • Gespreksoefeningen.

Cursusduur: 2 dagen Max. aantal deelnemers 10.