Inlogformulier

Agressie

Omgaan met agressie

Doelgroep:
Medewerkers die in situaties te maken kunnen hebben met (sterke) emoties en agressie bij anderen.

Leerdoel: Omgaan met agressie

 • Meer inzicht verkrijgen in de manier waarop u met anderen omgaat.
 • U herkent op welke wijze uw gedachten invloed uitoefenen op uw gevoel en gedrag.
 • U heeft (nieuwe) vaardigheden verworven om effectief met lastige (agres-sieve) situaties om te gaan.

Leerprogramma:

 • Agressief gedrag snel signaleren;
 • Wat zijn mijn kerncompetenties?
 • Klantgericht omgaan met emoties en agressie van anderen;
 • Een balans vinden tussen een zakelijke houding en sociaal inlevingsver-mogen;
 • Begrip krijgen en tonen voor uw gesprekspartner;
 • Escalatie van een conflict voorkomen;
 • Een conflict op een professionele wijze afhandelen;
 • Gesprekken voeren en luisteren


Leermiddelen: Video, syllabus, oefeningen, rollenspellen en persoonlijk actieplan. Methodiek: Korte inleidingen, discussies, oefeningen en rollenspellen wisselen elkaar af.

Cursusduur 2 dagen Max. aantal deelnemers 10.