Inlogformulier

Communicatie

Effectief communiceren

Leerdoel: Verbeteren en vergroten van de persoonlijke communicatieve vaardigheden in contacten met anderen.

De deelnemer heeft:

  • Kennis en inzicht in het model van de algemene systeem- en communicatietheorie;
  • Inzicht m.b.t. de effecten van het eigen non-verbaal en verbaal gedrag in diverse gesprekssituaties;
  • Vaardigheid ontwikkelt in concretiseren, parafraseren en observeren;
  • Geoefend in het voeren van doelgerichte gesprekken;

Leerprogramma:

  • Het model van de algemene systeem- en communicatie theorie.
  • Hoe communiceer ik en wat zijn mijn kerncompetenties?
  • Inhoud en betrekking.
  • De axioma's - Concretiseren - Parafraseren en reflecteren Observeren


Leermiddelen: Video, syllabus, oefeningen, rollenspellen en persoonlijk actieplan. Methodiek: Korte inleidingen, discussies, oefeningen en rollenspellen wisselen elkaar af.

Cursusduur 2 dagen Max. aantal deelnemers 10.