Inlogformulier

Onderhandelen

Succesvol onderhandelen

Leerdoel: Specifieke vaardigheden ontwikkelen om met succes onderhandelingen te voeren.

De deelnemer heeft:

  • Inzicht verkregen in de stijlen van onderhandelen.
  • Geleerd hoe het onderhandelingsproces in elkaar zit.
  • Heeft geoefend in het voeren van onderhandelingsgesprekken die tot doel hebben een win / win situatie te creëren.

Leerprogramma:

- Hoe onderhandelen we?
- Onderhandelingsstijlen. 
- Het onderhandelingsmodel.
- Communicatie en interventie niveaus.
- Tips om te exploreren (Zoeken naar onderhandelingspunten)
- Gespreksoefeningen en eigen casuïstiek.

Leermiddelen: Video, syllabus, oefeningen, rollenspellen en persoonlijk actieplan. Methodiek: Korte inleidingen, discussies, oefeningen en rollenspellen wisselen elkaar af.

Cursusduur 2 dagen Max. aantal deelnemers 10.