Inlogformulier

Presenteren

Effectief presenteren

Leerdoel:

Verbeteren en vergroten van de persoonlijke communicatieve vaardigheden in het effectief presenteren. 

De deelnemer heeft:

 • Kennis, inzicht en vaardigheden in het opbouwen van een presentatie, rekening houdend met het publiek en de doelstelling;
 • Inzicht m.b.t. de effecten van het eigen non-verbaal en verbaal gedrag / houding in optreden bij presentaties;
 • Geoefend in het voorbereiden en uitvoeren van mondelinge presentaties.
 • Leert werken met het presentatieprogramma op de Powerpoint¬†

Leerprogramma:

 • De achtergronden van de mindmap-techniek
 • De regels van de mindmap methodiek en de bijbehorende vaardigheden
 • Toepassing van de methodiek op het voorbereiden van presentaties.
 • De opbouw van een presentatie
 • Hoe, wanneer, waarom en welke audiovisuele hulpmiddelen
 • Psychologische factoren
 • Omgaan met vragen met een kritische achtergrond¬†
  Contact met de toehoorders
 • Hanteren van de eigen spanning Invloed van houding, gedrag en kleding
 • Presentatie maken met Powerpoint

Leermiddelen:

Video, syllabus, checklist, presentaties, pc.

Methodiek:

Korte inleidingen, discussies, oefeningen en presentaties wisselen elkaar af. De deelnemers dienen vooraf een presentatie van ongeveer 10 minuten voor te bereiden. Iedere deelnemer zal vier presentaties verzorgen.

Cursusduur 2 dagen Max. aantal deelnemers 6, indien de groep groter wordt neemt de cursusduur toe.