Inlogformulier

Veranderen

Niets is vanzelfsprekend vandaag de dag. Alle factoren waar een organisatie mee te maken heeft, zijn voortdurend in beweging. Wet- en regelgeving, mensbeeld, markt-werving, technologie en ga zo maar door. Allemaal zaken die organisaties voor de noodzaak stellen om bijvoorbeeld efficiënter te opereren, om resultaat- en marktgerichter te denken, om meer aandacht aan kwaliteitszorg te besteden, om zorgvuldiger om te gaan met personeel, om eventueel delen van de organisatie te verzelfstandigen dan wel te privatiseren of om de dienstverlening te verzakelijken.

Inherent aan dergelijke processen is vaak de noodzaak tot verbetering en verandering van managementstijl en organisatiestructuur. Tal van vragen werpen zich daarbij op.

 

  • Welke doelen streven we na?
  • Hoe wensen we te worden afgerekend op behaalde resultaten?
  • Hoe verdelen we de verantwoordelijkheden?
  • Hoe zorgen we er voor dat er intern zo effectief mogelijk wordt samengewerkt?
  • Hoe ontwikkelen we een collectieve managementstijl en, in het verlengde daarvan, een gezamenlijke managementtaal?
  • Hoe organiseren we onze in- en externe communicatie?
  • Hoe komen we aan de juiste mensen?
  • Welke beoordelingsinstrumenten hanteren we waar het om functioneren en presteren op organisatie, afdelings- en medewerkerniveau gaat?

 

Bedrijven, instellingen en organisaties stellen zich van tijd tot tijd de vraag of de kennis en vaardigheden van de medewerkers nog toereikend zijn. En of de medewerkers mee kunnen komen met en overeind kunnen blijven bij de veranderingen die zich in de organisatie voordoen.