Inlogformulier

Verkoop

 

Leerdoel: Verbeteren en vergroten van de persoonlijke communicatieve vaardigheden in contacten met anderen.

De deelnemer heeft:

Kennis en inzicht in het model van de algemene systeem- en communicatietheorie;
Inzicht m.b.t de effecten van het eigen non-verbaal en verbaal gedrag in diverse gesprekssituaties;
Vaardigheid ontwikkelt in concretiseren, parafraseren en observeren;
Geoefend in het voeren van doelgerichte gesprekken;

Leerprogramma:

Het model van de algemene systeem- en communicatie theorie.

Hoe communiceer ik en wat zijn mijn kerncompetenties?
Inhoud en betrekking.
De axioma’s - Concretiseren - Parafraseren en reflecteren Observeren

Leermiddelen: Video, syllabus, oefeningen, rollenspellen en persoonlijk actieplan. Methodiek: Korte inleidingen, discussies, oefeningen en rollenspellen wisselen elkaar af.

Cursusduur: 2 dagen Max. aantal deelnemers 10.